facebook  twitter

Privacy

Be-Mobile respecteert uw privacy
 
Indien u ons uw persoonsgegevens overmaakt, gaat u ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de databanken van Be-Mobile, Technologiepark 12b, 9052 Zwijnaarde. De persoonsgegevens die u meedeelt, zullen enkel worden gebruikt om na de online registratie voor de diensten en producten geïnformeerd te worden.
 
Wij verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren. Daarenboven geven noch verkopen wij in geen geval uw persoonsgegevens door aan derden.
 
Het is steeds mogelijk om u op ieder ogenblik kosteloos te verzetten tegen de verdere verwerking van uw gegevens door ons daartoe een eenvoudig verzoek per brief of per e-mail te sturen.
 
Gegevens updaten of verwijderen
 
De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer schrijft voor dat u steeds het recht hebt om uw persoonsgegevens te raadplegen en indien nodig aan te passen. Ook is het mogelijk om u uit te schrijven.
 
Uw persoonsgegevens worden veilig bewaard
 
Uw persoonsgegevens worden door Be-Mobile op een veilige wijze bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor derden of voor medewerkers die niet de vereiste toegangsrechten hebben. Het aantal medewerkers dat over toegang beschikt tot de persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt. Daarom beschikken wij over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.